โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557

ขอเชิญ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2557

เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลวัดสำโรง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง ได้จัดอบรมอาชีพ ดังต่อไปนี้

1. อาชีพทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก

2. อาชีพทำน้ำยาถูพื้น

3. อาชีพทำข้าวต้มมัดสุตรโบราณ

4. อาชีพทำไข่เค็มสูตรโบราณ

5. อาชีพทำไก่ย่างสูตรโบราณ

ณ ศาลาตักบาตร วัดสำโรง  ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น ถึง 16.30 น.

ไม่มีข้อมูลไฟล์