ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561

ประเภท : ข่าวภาษี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย นี้

ประกาศฯ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf