ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561

ประเภท : ข่าวภาษี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศฯ ภาษีป้าย.pdf