เชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2560

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อบต.วัดสำโรง เชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2560 
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการอบรมทำดอกไม้จันทน์
สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อไป

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์