โครงการบูรณาการหน่วยแพทยืเคลื่อนที่ เพื่อดุแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

           โครงการบูรณาการหน่วยแพทยืเคลื่อนที่ เพื่อดุแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว

            กำหนดช่วงเวลาการให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 ครั้ง คือ

             1.วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  ณ  วัดโคกพระเจดีย์ ตำบลโคกพระเจดีย์

             2.วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  ณ  วัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว

             ตั้งแต่เวลา  8.30 น. เป็นต้นไป

โดยให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้แก่  1. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อใให้บริการทางการแพทยืขั้นพื้นฐาน  

                                                                    2.จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

                                                                    3.จัดหน่วยตรวจวัดสายตา

                                                                    4.จัดหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่

                                                                    5.จัดหน่วยแนะนำและฝึกอาชีพ

                                                                    6.บริการอื่นๆ

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์